Kondenzátorové filtry

Kondenzátorové filtry

Technická data

  • jmenovité napětí 3x440V/50-60Hz (provedení K3..), 3x440V/250V/50-60Hz (prov. K4..)
  • unikajicí proudy viz tab.
  • el. pevnost mezi vývody 1.000V DC, mezi vývody a pouzdrem 3.000V DC
  • jmenovitá teplota +40°C
  • kategorie klimatické odolnosti 25/70/10
  • vývody lankem CSA 0,35 mm2 (vel. 1 a 2) a CSA 1,5 mm2 (vel. 3) 

Kondenzátorový filtr K300420

 

 

Kondenzátorový filtr K4410322 má navíc vývod na střední vodič

Kondenzátorový filtr K4510410

Kondenzátorový filtr K4520000 - čtyřvodičové provedení

 

 

Typ filtru Unik. proud [mA] Objed. číslo Hmotnost [kg] Vel. Cena
K3000420 <50 371512900011 0,20 2 ceník
K3410322 <0,75 371512900001 0,05 1 ceník
K3510410 <7,4 371512900007 0,20 2 ceník
KA3520000 <500 371512900022 0,28 3 ceník
K4410322 <1,7 371512900004 0,05 1 ceník
K4510410 <7,4 371512900010 0,20 2 ceník
KA4520000 <600 371512900024 0,33 3 ceník
           

 

Kapacity jsou uváděny v pF ve tvaru yxx, kde xx číselné označení kapacity a y je počet nul za číslem xx.

Příklady:

322 = 22 000 pF = 22 nF
510 = 10 00000 pF = 1 mikroF

 

 

  • Kondenzátorové filtry jsou určeny k potlačení radiového rušení v kmitočtovém pásmu 0,15 - 30MHz.

  • filtry se připevňují pomocí patky s otvorem pro šroub M4 (u provedení vel. 2 je patka kovová a je vodivě spojena s ochranným vodičem PE)

  • filtry jsou zality samozhášivou zálivkou do plastových pouzder (vel.1), příp. do kovových pouzder (vel. 2), které je vodivě spojeno s ochranným vodičem PE

Velikost 1

Velikost 2

Velikost 3

 

 

 

TYPOVÝ ŠTÍTEK č. 3

RWMO PRO FILTRY K
FILTR "K3410322"

 

TYPOVÝ ŠTÍTEK č. 4

RWMO PRO FILTRY K
FILTR "K4410322"

TYPOVÝ ŠTÍTEK č. 5

RWMO PRO FILTRY K
FILTRY "K3000420, K3510410, K4510410, K3620610"

 

Filtry typu K3520000 a K4520000 štítek nemají.