Zalévané NLA, NLB

Zalévané filtry

 

Technická data

 

 • jmenovité napětí 250V/50-60Hz

 • jmenovitý proud viz tab.

 • unikající proudy viz tab. (dle ČSN 345611)

 • el. pevnost mezi vývody 1.000V DC, mezi vývody a pouzdrem 3.000V DC

 • krytí IP20

 • jmenovitá teplota +40°C

 • kategorie klimatické odolnosti 25/70/10

 • svorky šroubové do průřezu 4 mm2 (vstup)

 • svorky šroubové do průřezu 4 mm2 nebo výstupní lanka (provedení V)(výstup)

 • pracovní plocha libovolná

 • délka vodičů mezi filtrem a zdrojem rušení musí být co nejkratší

Zalévané filtry NLA,NLB se šroubovými svorkami na vstupu i výstupu (provedení 04)

 

Zalévané filtry NLA,NLB se šroubovými svorkami na vstupu a lanky na výstupu (provedení 04V)

 

 

Typ filtru Jm. proud [A] Unik. proud [mA] Objed. číslo Hmotnost [kg] Prov. Cena
NLA062P72-04 6.3 16 371512902119 0,53 04 ceník  
NLA102P72-04 10 16 371512902121 0,53 04 ceník
NLA162P72-04 16 16 371512902123 0,53 04 ceník
NLA252P72-04 25 16 371512902124 0,53 04 ceník
NLA062P72-04V 6.3 16 371512902125 0,53 04V ceník
NLB062P72-04V 6.3 16 371512902126 0,53 04V ceník
NLA102P72-04V 10 16 371512902127 0,53 04V ceník
NLB102P72-04V 10 16 371512902128 0,53 04V ceník
NLA162P72-04V 16 16 371512902129 0,53 04V ceník
NLA252P72-04V 25 16 371512902130 0,53 04V ceník

 

Tabulka - typ filtru

NC

filtry pro měniče

N

L článek - modifikace

NM

filtry pro měniče

P

pí - článek

NL

filtry pro měniče

C

dvojité filtry pro měniče

NA

L článek zalévaný

A

L článek zalévaný

NB, ND

L článek zalévaný

S

speciální provedení

L

L článek

F

filtry pro Faradayovy kabiny

M

L článek - modifikace

 

 
Tabulka - Unikající proud max.
0
neomezeno
6
1,7 mA
1
0,75 mA
7
20 mA
2
3,5 mA
8
1,5 mA
3
10 mA
9
jiný
4
40 mA
N
žádný
5
0,35 mA
 
 

 

 

Rozměrový náčrt provedení 04

Rozměrový náčrt provedení 04V

 

 


TYPOVÝ ŠTÍTEK Č. 1
 

FILTRY "NLA, NLB, NA, NB, ND, L, NLN, NLM, NCM, NMU, NMV, NCU, NCV, M"