Jednofázové

Univerzální jednofázové filtry pro měniče

Technická data

  • jmenovité napětí - provedení 250V/50-60Hz

  • jmenovitý proud viz tab.

  • unikajicí proudy viz tab.

  • el. pevnost mezi vývody 1.000V DC, mezi vývody a pouzdrem 3.000V DC

  • krytí IP20

  • jmenovitá teplota +40°C

  • kategorie klimatické odolnosti 25/70/10

  • svorky šroubové do průřezu 4 mm2

  • délka vodičů mezi filtrem a zdrojem rušení musí být co nejkratší

 

 

 

Typ filtru jm. proud [A] unik. proud
[mA]
Objed. číslo Hmot-
nost [kg]
Vel. Cena
NLN062P72-04 6,3 16 371512902131 0,53 1 ceník
NLM062P72-04 6,3 16 371512902132 0,53 1 ceník
NLN102P72-04 10 16 371512902133 0,53 1 ceník
NLM102P72-04 10 16 371512902134 0,53 1 ceník
NLM162P72-04 16 16 371512902135 0,55 1 ceník
NLM252P72-04 25 16 371512902136 0,58 1 ceník
NCM162P42-04 16 30 371512902137 0,65 2 ceník
NCM252P42-04 25 30 371512902138 0,85 2 ceník

 

Tabulka - typ filtru

NC

filtry pro měniče

N

L článek - modifikace

NM

filtry pro měniče

P

pí - článek

NL

filtry pro měniče

C

dvojité filtry pro měniče

NA

L článek zalévaný

A

L článek zalévaný

NB, ND

L článek zalévaný

S

speciální provedení

L

L článek

F

filtry pro Faradayovy kabiny

M

L článek - modifikace

 

 
Tabulka - Unikající proud max.
0
neomezeno
6
1,7 mA
1
0,75 mA
7
20 mA
2
3,5 mA
8
1,5 mA
3
10 mA
9
jiný
4
40 mA
N
žádný
5
0,35 mA
 
 

 

 

Rozměrový náčrt vel. 1

Rozměrový náčrt vel. 2

 

 

 


TYPOVÝ ŠTÍTEK Č.1
 

FILTRY "NLA, NLB, NA, NB, ND, L, NLN, NLM, NCM, NMU, NMV, NCU, NCV, M"