Měření EMC

Nabídka měření

V rámci technické pomoci nabízíme konzultace konstrukčního uspořádání z pohledu EMC a návrhy opatření pro snížení velikosti rušivého napětí.

Dále nabízíme měření rušivého napětí vedeného po síti v kmitočtovém pásmu 100kHz až 30MHz, na jehož základě vypracujeme protokol, v němž posoudíme úrovně rušení dle příslušných norem. V případě nevyhovujícího výsledku zjistíme příčinu tohoto stavu a navrhneme opatření, vedoucí k odstranění problému. Po předchozí domluvě může být součástí měření i instalace odrušovacího filtru (filtrů) a následné znovuzměření až do nalezení požadovaného vyhovujícího výsledku.

 

Měření provádíme po předchozí domluvě buď přímo u zákazníka, nebo v laboratořích firmy RWMO, s.r.o..

Typ poskytnuté služby Cena (Kč) + DPH (19%)
Měření rádiového rušení + protokol 3.000,-
Vyhotovení protokolu o odrušení *1 1.000,-
Účtovaná hodinová sazba na pracovníka*2 880,-
Cestovní náhrady (Kč/km) 10,30

Cestovní náhrady (Kč/hod)

330,-

 


 

*1 u zařízení, které neobsahují zdroje rušení se nemusí provádět měření a jen se vypracuje protokol, ve kterém se zařízení posoudí dle příslušných norem

*2 při provádění prací přesahujících rámec měření nebo při prostojích nezaviněných pracovníky nebo přístrojovým vybavením firmy RWMO, s.r.o.

 


 

Měříme zařízení spadajících do norem : ČSN EN 55011, 55014, 55022, 61000-6-3, 61000-6-4 a výsledné rozhodnutí o způsobylosti se určuje podle výše uvedených norem nebo podle jejich platných náhrad.

 

Měřením rádiového rušení se rozumí připojení měřícími přístroji ke vstupním svorkám zařízení, provedení kontroly rušení na pozadí a provedení jednoho měření. Veškeré další práce jsou posuzovány dle *2. Měření je prováděno přístroji k tomuto určenými dle platných norem.